Vitality centar želi da ostvari najviši nivo očuvanja zdravlja građana i porodice.

 

Vitality centar sa svim zdravstvenim saradnicima Vam pruža zdravstvenu zaštitu koja podrazumeva sledeće usluge:

 - prevencija,
 - saveti o zdravom načinu života,
 - dijetetika,
 - unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti,
 - rehabilitacija i lečenje bolesnih i povređenih,
 - zamena katetera,
 - terapija (injekcije, infuzije, inhalacija),
 - vakcinacija,
 - EKG,
 - laboratorija na terenu (krvna slika, hormoni, materijal za mikrobiologiju),
 - internistički pregled od glave do pete,
 - obrada dekubitusa i rana,
 - patronaža, obrada pupka, saveti dojiljama,
 - rehabilitacija dece i omladine sa smetnjama u telesnom i duševnom razvoju,
 - zaštita mentalnog zdravlja,
 - očuvanje harmonije i skladnosti u porodici.
Kucni lekar
Kucni lekar

Cilj nam je da Vam pružimo mnoge usluge kako biste imali više vremena za Vas i Vaše ukućane. Tu smo da ispoštujemo Vaše vreme, da Vam pružimo sve informacije, sva obaveštenja.

 

Svaki naš klijent ima karton rada u kome se upisuju svi zdravstveni pregledi. Svaki naš klijent ima mogućnost nadzora lekara i otvorenu saradnju sa njim, kao i da dobije odgovore na sva pitanja u vezi zdravlja ili same bolesti.

Takođe smo u procesu dobijanje dozvole za rad izabranog lekara u Vašem domu. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da izaberete svog porodičnog, kućnog lekara koji će biti tu zbog Vas i za Vas sa neophodnom licencom i svim pravima za izdavanje recepata za lekove koje možete podići u bilo kojoj apoteci sa overenom zdravstvenom knjižicom. Bićemo u mogućnosti da pružimo hitnu medicinsku pomoć bez oklevanja kao i prevoz sanitetom.