pomoc

USLUGE

 

Stručno osoblje Vitality centra za pomoć u kući je tu da pomogne kako pojedincima tako i porodici, kako mladima tako i starima, kako našim tako i stranim državljanima. Raspolažemo velikom paletom usluga koje su definisane prema potrebama u četiri grupe.

POMOĆ, ČUVANJE, BRIGA I NEGA DECE

 

 - animatori,
 - dadilje,
 - pedijatrijske sestre-vaspitači

POMOĆ, ČUVANJE, BRIGA I NEGA STARIH OSOBA

 

 - gerontodomaćice,
 - medicinski tehničari

pomoc

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA VAS I VAŠIH UKUĆANA

 

 - dip. doktori medicine,
 - dip. defektolog-surdoaudiolog,
 - dip. psiholog,
 - aps. psihologije
 

pomoc
pomoc